Monday, June 10, 2013

Participants Final List (64)*Registered Participants List*

1. Srishti Yash Mudaliar
2. Abhishek Vishwa
3. Dharmesh Talwar
4. Jyoti Singh
5. Kartikeya Kashyap
6. Mohit Sharma
7. Karan Virk
8. Rahul Ranjan
9. Raj Kumar
10. Shweta Kumar
11. Sanjay Singh
12. Shivam Pandya
13. Akshay Rana
14. Harish Atharv Thakur
15. Mehfooz Ali
16. Aman Kumar
17. Anand Bhaskar
18. Siddhant Shekhar
19. Dheeraj Kumar
20. Shubham Sharma
21. Charanjot Singh (replaced Rahul R. Sharma)
22. Saurab Mehra
23. Inderjeet Bhanoo
24. Priyashrav Bharadwaj
25. Honey Kr
26. Soumendra Majumder
27. Manabendra Majumder
28. Deven Pandey
29. Youdhveer Singh
30. Amit Rawat (in place of Rizwan Khan)
31. Arjun Rathor
32. Pavitra Agarwal
33. Jayant Kumar Baloch (JKB)
34. Siddharth Gupta
35. Eesh Khan
36. Kumar Satyam
37. Pawan Khorawal
38. Himanshu Khatri
39. Prabhat Singh
40. Ranjana Sharma
41. Avi Rapstar
42. Ashok Kumar
43. Kapil Chandak (in place of Surjeet Besra)
44. Ravi Yadav
45. Daud Zaidi
46. Sankalp Shrivastava (in place of Sandeep Singh Yadav)
47. Paul S.
48. Shaheer Rahman
49. Sunil Sadhvani
50. Divyansh Gupta
51. Rishi Srivastav
52. Abhinav Dutta
53. Dhruv Jain
54. Anubhav Rakesh
55. Ravendra Singh
56. Ravi Shankar
57. Neha Pandey
58. Ankur Singh
59. Yogesh Amana Gurjar
60. Shaurya Verma
61. Savita Agarwal
62. Shiva ji Aryan
63. Prashant Vasava
64. Saurabh Agrawal


*More participants included in one shot Parallel League, a wild card chance for those who came late.

No comments:

Post a Comment